Εργαστήρια για επαγγελματίες

Περισσότερες πληροφορίες για τα επερχόμενα εργαστήρια για σπουδαστές/επαγγελματίες ψυχικής υγείας έρχονται σύντομα!