Γιατί παιχνίδι?

Παιδί και παιχνίδι – δύο έννοιες στενά συνδεδεμένες

Οι λέξεις παιχνίδι, παίζει, παιδί έχουν την ίδια ρίζα, δείχνοντας ακριβώς πόσο το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την ίδια τη φύση του παιδιού και με την ανάπτυξή του.

Τα παιδιά λατρεύουν το παιχνίδι! Γιατί να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας?

Γιατί να μην τους δώσουμε τα πιο σημαντικά μηνύματα για τη ζωή τους, όσο εκείνα απολαμβάνουν την αγαπημένη τους δραστηριότητα?

Πόσες φορές προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά με ενήλικο τρόπο, όμως ματαίως, καθώς εκείνα δεν άνοιξαν διάλογο μαζί μας, για τα θέματα που τα αφορούν?

Πολλές φορές, πρέπει να σταθούμε ένα λεπτό και να θυμηθούμε ότι για αυτά που θέλουμε να τους επικοινωνήσουμε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ελκυστικό και κατανοητό για τα ίδια τα παιδιά.

Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί, να μιλήσει για τον εκφοβισμό που πιθανά βιώνει.. Είναι πολύ πιθανό να αισθάνεται άβολα, να φοβάται ή να αισθάνεται ενοχές.

Το “Τι θα έκανες Αν?” έρχεται για να εξυπηρετήσει όλους ακριβώς τους παραπάνω σκοπούς. Να κάνει το παιδί να αισθανθεί άνετα παίζοντας και να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του εμπειρίες ή για κάτι που έχει δει, να σκεφθεί λύσεις, να προετοιμαστεί.