Παίζοντας, βρίσκω τα όρια μου!

Παίζοντας, βρίσκω τα όρια μου!

Μιλήστε στο παιδιά για τα όρια και πότε ο συμμαθητής του ή ο φίλος του ή ο δάσκαλός του τα έχει ξεπεράσει.

Τα όρια είναι μέχρι που αισθάνεται ο καθένας μας ασφαλής! Τα όρια είναι σωματικά, συναισθηματικά και λεκτικά!

Βοηθήστε το παιδί να μάθει να αναγνωρίζει τα όριά του και να μάθει να τα σέβεται!

Αυτό είναι υποκειμενικό για τον καθένα μας!

Μια καλή άσκηση είναι να απλώσει τα χέρια του και να φτιάξει έναν νοητό κύκλο γύρω από τον εαυτό του!! Αυτός είναι ο ζωτικός του χώρος. Ας πάρει λίγα λεπτά να νοιώσει την ασφάλεια που του προσφέρει ο ζωτικός του χώρος.!!

Στη συνέχεια μπορούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια να συζητήσουμε ποια συμπεριφορά δέχεται ο καθένας μας και ποια όχι! Όπως για παράδειγμα κάποιος δεν αντέχει να του φωνάζουν, άλλος να τον χτυπάνε, άλλος να του λένε ψέμματα, να του κρύβουν πράγματα, να τον χαϊδεύουν στα μαλλιά, να του χτυπάνε την πλάτη και τόσα άλλα…

Απλή συζήτηση, χωρίς επίκριση και συμβουλές, απλά μοιραζόμαστε!! Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ένας εκπαιδευτικός με τους μαθητές του!!